Zelfbouwproject: maak u eigen een externe laptop accu

Inleiding

Sinds een aantal jaren ben ik de trotse eigenaar van een HP Omnibook 500. De laatste tijd laat de accu het afweten en voor een laptop is dat een ernstige zaak. Helaas zijn er geen nieuwe accu's meer voor dit type laptop te koop. Zelf de accu open maken is veel gedoe en dan is nog maar de vraag of het geheel weer goed inelkaar kan worden gezet en dat het ook nogeens werkt. Het is veel simpeler om een externe accu te maken, zodat er gekozen kan worden voor een veel goedkoper type accu cell.

Ook bestaat er een mogelijkheid om zelf een hele laptop samen te stellen. Ik heb hier enkele ideeen op een rij gezet.

WAARSCHUWING

De auteur van dit artikel wijst elke verantwoordelijk af indien de stappen, zoals deze beschreven zijn in dit artikel, leiden tot schade dan wel persoonlijk letsel. Het uitvoeren van de beschreven stappen is op eigen risico. Er is geen garantie dat het werkt.

Het plan

Laptops krijgen hun voeding door middel van een adapter of trafo. Meestal is de te leveren stroomspanning rond de 12 volt tot 24 volt. De stroomsterkte zit tussen de 2 en 3 ampere. De stroomstekker is meestal een simpele ronde adapter plug en is veelal bij de lokale hobby/electronica zaak te koop. Kortom er zijn batterijen nodig, een batterijhouder en een kabel om het geheel aan de laptop te verbinden.

Benodigheden

  1. Spanningsmeter/multimeter;
  2. Bekabeling;
  3. Voldoende hoog vermogen batterijen;
  4. Een batterijhouder;
  5. Een passende stekker voor in de laptop.

Stap 1: het bepalen van de min en pluspool voor de stekker

Er zijn die manieren om de polen van de adapterstekker te achterhalen.

  1. Het aflezen van het output symbool van de adapter;
  2. Het aflezen van het input sumbool op de laptop;
  3. Door de spanning te meten met een spanningsmeter.

De eerste twee manieren zijn redelijk eenvoudig.

images/min.jpg

Wanneer dit symbool getoond wordt, is de plus pool de buitenste deel van de stekker en de binnenste is dan de min pool.

images/plus.jpg

Bij dit symbool zit de min pool aan de buitenkant en de plus pool is de binnenkant. Dit is belangrijk, aangezien het onjuist verbinden tot kortsluiting kan leiden.

Bij de derde manier is het gebruik van een spanningsmeter noodzakelijk. Sluit de sensoren op de spanningsmeter correct aan. Rood is de plus pool en zwart de min pool. Zorg ervoor dat de sensoren van de spanningsmeter op en in de stekker van de adapter passen. Let op dat de sensoren elkaar niet raken! Zet de spanningsmeter aan en zet deze op gelijkspanning en zorg ervoor dat het spanningsbereik voldoende is ingesteld.

Stel dat de adapter 12 volt levert, zet het bereik dan op bijvoorbeeld 20 volt en bijvoorbeeld niet op 200 m(ili) volt.

Zet vervolgens spanning op de adapter en lees de waarde van de spanningsmeter af. Staat er een min voor het getal, dan zitten de sensoren verkeerd om, en is de rode kabel de min pool en zwart de pluspool. Staat er geen min voor het getal dan zitten de sensoren goed en is rood de pluspool en zwart de min pool. Onthou deze opstelling of schrijf het op. Overigens is het nu een goed moment om het voltage af te lezen. Komt deze overeen met wat erop de adapter staat?.

Stap 2: het bepalen van de nodige stroomspanning en stroomsterkte

De meeste accu's en batterijen komen in standaard voltages. Penlites leveren bijvoorbeeld 1,5 volt als alkaline batterij en 1,2 volt als oplaadbare of accu batterij. In principe is een laptop accu een aaneenschakeling van kleine batterijen en dit bouwen we nu extern na. Stel de adapter levert 12 volt, dat kunnen we ook bereiken door tien oplaadbare penlites van elk 1,2 volt of acht alkaline batterijen van elk 1,5 volt. Door de batterijen in serie te schakkelen (de plus pool van de eerste batterij tegen de min pool van de tweede batterij plaatsen), neemt de totale stroomspanning toe.

Nu wordt het zaak om te bepalen hoeveel stroomsterkte er nodig is. De interne laptop accu's zijn rond de 2500 tot 4000 mA en dat geldt als minimum voor de externe accu. Er zijn nu al oplaadbare penlites van meer dan 2300 mA per stuk en opzich kan alles wel als eerste experiment. Wees er alleen zeker van dat alle batterijen vol zijn en geen defecten hebben. Dus meet alle batterijen afzonderlijk door voordat ze gebruikt gaan worden.

Stap 3: de opstelling

De opstelling is nu relatief eenvoudig te maken. Er kan gekozen worden voor een zelfbouw batterijhouder. Maar electronicawinkels verkopen ze ook los. Een stekker kan beter gekocht worden, dan zelf iets in elkaar te zetten. In stap 1 is de plus- en min pool bepaald. Soldeer een kabel aan de min pool en soldeer een kabel aan de plus pool. Soldeer de uiteinden van beide kabels aan de respectievelijke min- en plus polen van de batterijhouder.

Plaats de batterijen in de houder en meet de spanning met de spanningsmeter. Komt dit overeen met wat er gewenst is? Zo ja dan wordt het tijd om de externe accu te gaan proberen op de laptop.

Bevestig de spanningsmeter op de externe accu. Als het goed is, blijft de spanning nu stabiel. Steek de stekker van de externe accu in de uitstaande laptop. Als het goed is gaat na enkele seconden het spanningslampje op de laptop branden. Ondertussen zal de spanningsmeter gaan flucteren. In feite is de externe accu nu de interne accu aan het laden. Door de interne accu nu los te koppelen, zal de laptop helemaal afhankelijk van de externe accu zijn. Dit is om mee te experimenteren een optie. Om te gebruiken zal de interne accu als backup of UPS kunnen fungeren.

Voorbeeld

images/batterij.jpg

De opstelling op de foto, is een stuk hout met daarop in serie X nimH penlite batterijen, varierend van 1300 mA tot 1700 mA. Later zal blijken dat een batterij stuk is. De batterijen zijn verbonden met een stekker, die in de laptop (een HP omnibook 500) past.

images/in_actie_zonder_accu.jpg

De interne accu ligt ernaast en de laptop is in zijn geheel afhankelijk van de externe accu.

images/actie.jpg

Deze opstelling werkte redelijk. Soms werd het beeldscherm wat minder, veroorzaakt door de defecte accu, maar over het algemeen werkte het prima. Tekstverwerking en websurfen via wifi. Het geheel werkte 34 minuten en het was daarna meteen helemaal over. Vandaar de interne accu blijven gebruiken al doet deze niet zoveel meer. Waarschijnlijk net genoeg om een bestand op te slaan, voordat het systeem uit gaat.

Een betere opstelling, hogere capaciteit batterijen en een snelle manier om ze op te laden, kan een externe accu een relatief goedkoop alternatief zijn voor een defecte interne accu.

Aanvulling [11-2-2006]: Naar aanleiding van een opmerking van een bezoeker (Mario) wil ik hier ik er even op wijzen dat mijn opstelling puur experimenteel was. Natuurlijk zijn er voor een paar euro batterijhouders te koop die ik zeker aanraad wanneer u de externe accu daadwerkelijk wilt gaan gebruiken. De kosten zit hem in de accu's en een goede acculader.

Aanvulling [24-02-2007]: Lees ook mijn artikel hoe u een laptopscherm op uw PC kunt aansluiten.