Par bestanden maken en openen

Vaak worden er naast rar bestanden ook par en par2 bestanden gepost in nieuwsgroepen. Met deze par bestanden kunnen beschadigde rar bestanden weer hersteld worden. Par staat voor (P)archive parity files en is bedoeld om bestanden die corrupt zijn geraakt, door het downloaden ervan, of er mist een rar bestand, te herstellen. De verschillende par programma's maken een set van redudante bestanden aan, met bestandsinformatie. Met die bestandsinformatie kan het oorspronkelijke bestand weer worden hersteld. Het wordt heel vaak gebruikt in nieuwsgroepen omdat daar vaak sprake is van corrupte, incomplete of ontbrekende bestanden. Het kwam vaak voor dat er voor een paar GB aan data was binnengehaald en vervolgens was er een bestand kapot en was het downloaden voor niets geweest. Met Par is het mogelijk om in veel gevallen het oorspronkelijk bestand of bestanden te herstellen. Er is wel een heel belangrijke voorwaarde: er moeten genoeg Par Blocks beschikbaar zijn. Hoe meer Par Blocks er zijn, des te meer kan er hersteld worden.

Hoe worden Par bestanden en Par Blocks gemaakt?

Allereerst is het noodzakelijk om een par programma te krijgen. Voor Windows zijn er twee smaken:

  1. Quickpar
  2. Par2 commandline

Met beide programma's kunt u dezelfde par bestanden openen, bestanden herstellen en maken, alleen is de werkwijze anders. De meeste mensen zullen Quickpar gebruiken. De voorbeelden die in dit artikel worden behandeld zullen met Quickpar uitgevoerd worden. In het volgende voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat Quickpar is geïnstalleerd.

Voorbeeld aanmaken van Par bestanden

In dit voorbeeld wordt een MS Word document gebruikt. Van het document worden twee par bestanden gemaakt.

Start Quickpar door op het icoontje op het bureaublad te klikken of via Programma's.

Het start icoon op het bureaublad.

Het onderstaande scherm verschijnt en druk hier op Add files knop.

De initieele toestand van Quickpar.

Selecteer een of meerdere bestanden waarvan par bestanden aangemaakt moet worden. In dit voorbeeld gaat het om het MS Word document Dit is mijn kapotte MS Word Document.doc.

Selecteer die bestanden waarvan u par bestanden wilt maken.

Na het selecteren drukt u op OK en u keert terug naar het intieele scherm, waar u het geselecteerde bestand of de geselecteerde bestanden kunt terugvinden.

Het geselecteerde bestand is op het initeele scherm zichtbaar.

Standaard staan de herstel opties op een redelijk niveau. Echter hoe groter of hoe meer bestanden er ge**par**d moeten worden, des te meer instellingsmogelijkheden zijn. Over het algemeen is 10% aan par bestanden voldoende. Dit komt overeen met 10% van de bestanden mogen verdwijnen/corrupt raken. Dit mogen ook de par bestanden zelf zijn. Quickpar kan veel herstellen. Laat de instellingen standaard staan of pas deze naar behoefte aan. Let hierbij wel op dat meer redudantie leidt tot meer par bestanden, wat weer leidt tot het gebruiken van meer geheugenruimte en het maken van de par bestanden kost erg veel tijd. In dit voorbeeld laat ik de standaard instellingen staan en druk op de knop Create. Wanneer Quickpar gereed is komt het volgende scherm:

Quickpar is klaar met het maken van de redudante bestanden.

Druk op de knop Verify om te controleren of Quickpar het bestand kan repareren.

Verificatie stap in het par proces. Alle bestanden zijn intact.

Druk op de knop Exit en bekijk het resultaat van het par proces. Ga naar de map waar het bronbestand zich bevind. Naast het bronbestand zijn er minimaal twee andere bestanden aangemaakt. Twee par2 bestanden. Eentje met achteraan de bestandsnaam vol0+2 en eentje met alleen par2. Het bestand met vol erin bevat de redudante informatie en dit kunnen er heel wat worden. In het voorbeeld gaat het hier om het eerste bestand (volume 0) en 2 par blocks. Het aantal par blocks geeft aan hoeveel gegevens er hersteld kan worden, of zoals u wilt verdwijnen. Het andere bestand bevat informatie over de andere par2 bestanden en zou u altijd moeten downloaden als u bijvoorbeeld van nieuwsgroepen bestanden download. De andere par2 bestanden kunt u later downloaden als u daar behoefte aan zou hebben.

De aangemaakte par2 bestanden.

Om het voorbeeld verder af te maken wijzig ik het MS Word document zodanig dat deze niet meer overeenkomt met de par2 informatie en volgens Quickpar gerepareerd zou kunnen worden. Dubbelklik op het par2 bestand zonder vol in de bestandsnaam en het volgende scherm verschijnt.

Quickpar geeft aan dat het aangepaste bestand gerepareerd kan worden.

In het voorbeeld lukt het Quickpar om het bestand te herstellen. Bij grotere bestanden is het kunnen herstellen van de bestanden afhankelijk van twee factoren. De omvang van de beschadiging en het aantal beschikbare par2 blocks. Indien er te weinig par2 blocks zijn dan zal Quickpar aangeven dat er niet hersteld kan worden, met het aantal benodigde par2 blocks. Let op dat de bronbestanden ook worden gezien als blocks. Verwijder daarom nooit het corrupte bestand of haal zoveel mogelijk bestanden binnen ook al zijn deze niet volledig of corrupt. Door nu op de knop repair te drukken zal Quickpar beginnen met het repareren of herstellen van de bestanden. Afhankelijk van de omvang van de beschadiging en omvang van de bestanden kan dat wel even duren. Na afloop komt er (hopelijk) het volgende scherm.

Het bestand is door Quickpar gerepareerd.

In de bronmap zal naast het herstelde bestand ook een kopie staan van het bestand voordat het werd hersteld. Deze heeft de extensie .1. Door het bestand een andere naam te geven en de extensie .1 weg te halen kunt u het bestand weer gebruiken met de normale applicatie die aan de extensie verbonden is.

De bronmap met het herstelde bestand.

Conclusies en tips

Met par- en par2 bestanden bent u in staat om kapotte bestanden te herstellen, mits er vooraf de beschadiging par bestanden zijn aangemaakt. U kunt dus niet achteraf par bestanden aangemaken om daar vervolgens het kapotte bestand mee te herstellen. Het is dus een preventieve manier om bestanden te herstellen. Als u al regelmatig backups van uw bestanden maakt, dan is het maken van 10% par2 bestanden een welkome aanvulling om uw gegevens veilig te stellen. Ik heb regelmatig gezien dat bij het terugzetten van de backup, bestanden corrupt zijn geraakt en daardoor onbruikbaar geworden. Met de mogelijkheid die par2 biedt had dat verholpen kunnen worden.

Tip 1: Naast het backuppen van uw gegevens ook 10% aan par2 bestanden aanmaken.

Tip 2: Indien bestanden corrupt zijn en u heeft hier par2 bestanden voor aangemaakt, dan de corrupte bestanden nooit weggooien.

Tip 3: Quickpar kan ook par2 bestanden herstellen, dus als er par2 bestanden corrupt zijn geraakt of als zodanig worden aangeboden, maak dan wel gebruik van deze bestanden als u daardoor de bronbestanden wel kunt herstellen.

Tip 4: Onderbreek het herstelproces niet.

Tip 5: Maak gebruik van par2 als u bestanden op nieuwsgroepen zet/post. Andere gebruikers zullen u dankbaar zijn.

Tip 6: 10% tot 20% aan par2 bestanden is goed genoeg om flink wat schade te herstellen. Meer dan dat is niet nodig. Ook al wilt u zeker zijn, dat u de bestanden zou kunnen herstellen dan is dit voldoende. Een hoger percentage kost heel veel tijd en zal in de praktijk geen meerwaarde opleveren.