Firewall lijst doornemen

  1. `processen controleren`_
  2. `firewall status`_
  3. `complete virusscan uitvoeren`_
  4. `anti-spyware scan uitvoeren`_
  5. `windows update uitvoeren`_
  6. Service lijst maken en nalopen

Docutils System Messages

System Message: ERROR/3 (C:\Documents and Settings\jp\My Documents\websites\mget\artikelen\beveiliging\firewall-checklist.txt, line 6); backlink

Unknown target name: "processen controleren".

System Message: ERROR/3 (C:\Documents and Settings\jp\My Documents\websites\mget\artikelen\beveiliging\firewall-checklist.txt, line 7); backlink

Unknown target name: "firewall status".

System Message: ERROR/3 (C:\Documents and Settings\jp\My Documents\websites\mget\artikelen\beveiliging\firewall-checklist.txt, line 8); backlink

Unknown target name: "complete virusscan uitvoeren".

System Message: ERROR/3 (C:\Documents and Settings\jp\My Documents\websites\mget\artikelen\beveiliging\firewall-checklist.txt, line 9); backlink

Unknown target name: "anti-spyware scan uitvoeren".

System Message: ERROR/3 (C:\Documents and Settings\jp\My Documents\websites\mget\artikelen\beveiliging\firewall-checklist.txt, line 10); backlink

Unknown target name: "windows update uitvoeren".